před zahájením montáže, společně se zákazníkem prohlédneme veškeré rozvody, aby nedošlo při kotvení k jejich možnému poškození