po vzájemné cenové dohodě, zaměříme, zdarma, přímo v místě realizace každé zakázky